Fujiwara Litsu Hitsu (1847-1849)

Fujiwara Litsu Hitsu (1847-1849)
Item# fujiwara-litsu-hitsu