Names & Signatures

Tokitaro (1770-1779)Shunro (1779-1794)Katsu Shunro (1779-1794)Katsukawa Shunro (1779-1794)
Korewasai (1781-1782)Gyobu Tsui (1782)Gumbatei (1785-1794)Shishoku Ganko (1788-1810)
Kusamura Shunro (1793-1794)Sori III (1794-1798)Hokusai Sori (1796-1799)Hokusai (1797-1819)
Kako (1798-1811)Fusenkyo Hokusai (1799-1800)Sori Aratame Hokusai (1799)Saki No Sori Aratame Hokusai ga (1799-1800)
Tatsumasa Shinsei (1799-1810) (Tokimasa )Gakyojin (1799-1806)Gakyojin Hokusai (1800-1806)Hokusai Gakyojin (1800-1806)
Gakyojin Hokusai Utsushi (1800-1806)Hokusai Egaku (1800-1805)Toyo Hokusai (1800)Toyo Katsushika Hokusai (1800)
Senzanko (1800-1803)Hokusai Hitsu (1804-1810)Katsushika Rofu (1805)Kintaisha (1805-1809)
Kyukyushin Hokusai (1805)Gakyo-Rojin (1805-1806)Katsushika (1807-1824)Katsushika Hokusai (1807-1822)
Katsushika Rofu Gakyojin Hokusai (1808)Hokusai Ryochu (1810-1821)Hokusai Tokimasa (1810-1811)Taito (1810-1820)
Katsushika Taito (1810-1820)Kyorian Bainen (1812)Raishin (1812-1815)Raito (1812-1815)
Tengudo Nettetsu (1814)Hokusai Aratame Taito (1814-1820)Saki No Hokusai Taito (1815-1820)Zen Hokusai Taito Hitsu (1816)
Katsushika Zen Hokusai Taito (1819)Hokusai Aratame Hitsu (1820-1830)Katsushika Litsu (1820)Saki No Hokusai Litsu Hitsu (1820)
Hokusai Taito Aratame Katsushika Litsu Hitsu (1820)Zen Saki No Hokusai Aratame Hitsu (1820-1830)Zen Saki No Hokusai Aratame Litsu Hitsu (1820-1830)Litsu (1820-1834)
Litsu Hitsu (1820-1830)Katsushika Litsu o Hitsu (1820-1834)Zen Saki No Hokusai Manji (1821-1849)Getchi Rojin (1821-1828)
Zen Saki no Hokusai Litsu Hitsu (1821-1833)Fusenkyo Litsu Hitsu (1821-1828)Manji (1821-1849)Getchi Rojin Aratame Hitsu (1822-1828)
Getchi Rojin Tamekazu Litsu (1823-1824)Katsushika No Oyaji Hitsu (1824)Katsushika Rofu Litsu (1824)Hokusai Litsu (1827)
Katsushika Zen Hokusai Litsu (1828-1830)Ro Litsu Shai (1829)Zen Hokusai (1830-1832)Tsuchimochi Nizaburo (1834)
Zen Hokusai Manji (1834-1836)Miura-ya Hachiemon (1834-1846)Hyakusho Hachiemon (1834-1836)Hachiemon (1834-1836)
Kukuan Hokusai (1834-1842)Gakyo Rojin Manji (1834-1849)Gakyo Rojin Manji Hitsu Rei Hachi-ju-ichi (1841)Manji Rojin (1844-1848)
Gakyo Rojin Manji Yowai Hachi-go (1845)Fujiwara Litsu Hitsu (1847-1849)Rei-hachi-ju-kyu-sai Manji Rojin Hitsu (1849)