Names & Signatures

Tokitaro (1770-1779)Shunro (1779-1794)Katsu Shunro (1779-1794)
Katsukawa Shunro (1779-1794)Korewasai (1781-1782)Gyobu Tsui (1782)
Gumbatei (1785-1794)Shishoku Ganko (1788-1810)Kusamura Shunro (1793-1794)
Sori III (1794-1798)Sori Utsutsu (1795)Hokusai Sori (1796-1799)
Hokusai (1797-1819)Kako (1798-1811)Fusenkyo Hokusai (1799-1800)
Sori Aratame Hokusai (1799)Saki No Sori Aratame Hokusai ga (1799-1800)Tatsumasa Shinsei (1799-1810)
Hokusai Tokimasa (1799-1810)Gakyojin (1799-1806)Gakyojin Hokusai (1800-1806)
Hokusai Gakyojin (1800-1806)Gakyojin Hokusai Utsushi (1800-1806)Hokusai Egaku (1800-1805)
Toyo Hokusai (1800)Toyo Katsushika Hokusai (1800)Senzanko (1800-1803)
Hokusai Hitsu (1804-1810)Katsushika Rofu (1805)Kintaisha (1805-1809)
Kyukyushin Hokusai (1805)Gakyo-Rojin Hokusai (1805-1806)Fusenkyo Katsushika (1807)
Katsushika (1807-1824)Katsushika Hokusai (1807-1822)Katsushika Rofu Gakyojin Hokusai (1808)
Hokusai Ryochu (1810-1821)Taito (1810-1820)Katsushika Taito (1810-1820)
Kyorian Bainen (1812)Raishin (1812-1815)Raito (1812-1815)
Tengudo Nettetsu (1814)Hokusai Aratame Taito (1814-1820)Saki No Hokusai Taito (1815-1820)
Zen Hokusai Taito Hitsu (1816)Katsushika Zen Hokusai Taito (1819)Hokusai Aratame Hitsu (1820-1834)
Katsushika Litsu (1820)Saki No Hokusai Litsu Hitsu (1820-1834)Hokusai Taito Aratame Katsushika Litsu Hitsu (1820)
Zen Saki No Hokusai Aratame Hitsu (1820-1834)Zen Saki No Hokusai Aratame Litsu Hitsu (1820-1834)Litsu (1820-1834)
Litsu Hitsu (1820-1834)Katsushika Litsu o Hitsu (1820-1834)Zen Saki No Hokusai Manji (1821-1849)
Getchi Rojin (1821-1828)Zen Saki no Hokusai Litsu Hitsu (1821-1833)Fusenkyo Litsu Hitsu (1821-1828)
Manji (1821-1849)Getchi Rojin Aratame Hitsu (1822-1828)Getchi Rojin Tamekazu Litsu (1823-1824)
Katsushika No Oyaji Hitsu (1824)Katsushika Rofu Litsu (1824)Hokusai Litsu (1827)
Katsushika Zen Hokusai Litsu (1828-1830)Ro Litsu Shai (1829)Zen Hokusai (1830-1832)
Tsuchimochi Nizaburo (1834)Zen Hokusai Manji (1834-1836)Miura-ya Hachiemon (1834-1846)
Hyakusho Hachiemon (1834-1836)Hachiemon (1834-1836)Kukuan Hokusai (1834-1842)
Gakyo Rojin Manji (1834-1849)Gakyo Rojin Manji Hitsu Rei Hachi-ju-ichi (1840)Manji Rojin (1844-1848)
Gakyo Rojin Manji Yowai Hachi-jugo sai (1844)Hachi Ju-hachi Rojin Manji (1847)Fujiwara Litsu Hitsu (1847-1849)
Rei-hachi-ju-kyu-sai Manji Rojin Hitsu (1848)