Hokusai Aratame Hitsu (1820-1834)

Hokusai Aratame Hitsu (1820-1834)
Item# hokusai-aratame-hitsu

Also exist with Hokusai Aratame Litsu Katsushika, or Hokusai Aratame Katsushika Litsu