Hokusai Tokimasa (1810-1811)

Hokusai Tokimasa (1810-1811)
Item# katsushika-hokusai-tokimasa