Katsushika No Oyaji Hitsu (1824)

Katsushika No Oyaji Hitsu (1824)
Item# katsushika-no-oyaji-litsu