Rei-hachi-ju-kyu-sai Manji Rojin Hitsu (1848)

Rei-hachi-ju-kyu-sai Manji Rojin Hitsu (1848)
Item# rei-hachi-jukyusai-manji-rojin-hitsu

Means : Painted by the brush of Manji in his 89th year