Senzanko (1800-1803)

Senzanko (1800-1803)
Item# senzanko

Can also be red as Senzanko